Олексій Васильєв :: Персональний сайт :: www.vasyliev.kyiv.ua


Тут могла би бути ваша реклама :)

Васильєв Олексій Миколайович

Професор кафедри теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Доктор фізико-математичних наук (спеціальності 01.04.02 - теоретична фізика та 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика).

Автор книг з програмування та математичного моделювання (C++, C#, C, Java, JavaScript, Python, PHP, Maple, Mathematica, Mathcad, Matlab).


Контакти:

e-mail: oleksii@vasyliev.kyiv.ua
web:    www.vasyliev.kyiv.ua


FaceBook     ResearchGate     CV

Наукові статті

Математична лінгвістика:

 1. Н.П. ДАРЧУК, I.В. ВАСИЛЬЄВА, О.М. ВАСИЛЬЄВ. Векторна модель аналiзу стилiстики текстiв // Український фізичний журнал, т. 66, №5, 373 (2021).
 2. О.М. ВАСИЛЬЄВ, I.В. ВАСИЛЬЄВА. ФIЗИКА ЗА МЕЖАМИ ФIЗИКИ: ФIЗИЧНI ПIДХОДИ В КВАНТИТАТИВНIЙ ЛIНГВIСТИЦI // Український фізичний журнал, 2020, т. 65, №2, С. 141.
 3. О.М. Васильєв, О.В. Чалий, І.В. Васильєва. Математичні методи й моделі в лінгвістиці // Україна модерна, 2019, №27, С. 9.
 4. О.М. Васильєв, І.В. Васильєва. Особливостістворення математичних моделей у лінгвістиці // Вісник Херсонського національного технічного університету, 2019, т. 69, №2, Ч. 3, С. 99-105.
 5. Alexei Vasilev, Ilona Vasileva. Text length and vocabulary size: Case of the Ukrainian writer Ivan Franko // Glottometrics, V.43, 2018, P.1-10.
 6. Васильєв О.М., Чалий О.В., Васильєва І.В. Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа // Журнал фізичних досліджень, т.17, №1, 2013, С.1001.

Економіко-математичне моделювання:

 1. О.М. Васильєв. РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ВСТАНОВЛЕННІ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ // Економіка України, 2020, №5(702), С. 85.
 2. О.М. Васильєв. СКОРИНГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ// Економіка України, 2020, №10(707), С. 54.
 3. О.М. Васильєв. Модель розповсюдження чуток у суспільстві з опортуністичною поведінкою // Журнал фізичних досліджень, т. 22, №3, 2018, 3801(7 с.)
 4. Васильєв О.М., Решетняк В.Ю. Модель конкуренції соціальних груп і добровільне безробіття // Банківська справа, № 4-5, 2015, С. 91.
 5. Васильєв О.М. Принципи скорингового моделювання // Вісник Національного Банку України, № 5, 2014, С. 40.
 6. Васильєв О.М. Використання вейвлет-перетворень для аналізу часових рядів у економіці // Банківська справа, № 1-2, 2014, С. 12.
 7. Васильєв О.М., Чалий О.В., Моделювання макроекономічної динаміки методами еконофізики // Журнал фізичних досліджень, т.17, №4, 2013, С.4801.
 8. Васильєв О.М. Особливості застосування штучних нейронних мереж в економіко-математичному моделюванні // Банківська справа, № 8, 2013, С. 50.
 9. Васильев А.Н. Перспективы и принципы применения нейронных сетей в скоринговом моделировании // Банковское дело, №9, 2013, С. 75.
 10. Васильєв О.М. Синергетична модель саморегулювання ринку праці в умовах кризи // Банківська справа, № 6, 2013, С. 91.
 11. Васильев А.Н. Особенности скорингового моделирования на основе линейных рейтинговых функций // Банковское дело, №6, 2013, С. 75.
 12. Васильєв О.М. Оптимізація оподаткування на основі виробничої функції // Банківська справа, № 4, 2013, С. 55.
 13. Васильєв О.М. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа, № 2, 2013, С. 73.
 14. Васильєв О.М. Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України // Банківська справа, №1, 2012, С. 59.
 15. Васильєв О.М. Прогнозування рівня безробіття в Україні // Економіка України, №4, 2012, С.41.
 16. Васильєв О.М. Моделювання впливу податкового навантаження на динаміку ВВП // Економіка України, №10, 2011, С. 60.
 17. Васильєв О.М. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні // Економіка України, №9, 2010, С. 34.
 18. Васильєв О.М. Синергетичні підходи в економічній теорії // Економіка України, №5, 2007, С. 75.
 19. Васильев А.Н. Модель самоорганизации рынка труда // Экономика и математические методы, т.37, №2, 2001, С. 54.

Структура речовини:

 1. О.М. Васильєв. Моделювання дифузії газу в металевій пластинці за наявності фазового перетворення // Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 4, С. 346-351.

Біофізика:

 1. О.М. Васильєв, О.М. Хвиль. Пулова модель екзоцитозу медіатору в синапс // Український фізичний журнал, 2019, т. 64, №9, С. 822.
 2. O.V. Kulish, A.N. Vasilev. Modeling the Nerve Impuls Transmission in a Synaptic Cleft // Journal of Physical Studiws, 2019, v. 23, No. 1, P. 1801(6 p.)
 3. О.М. Васильєв, Б.Є. Сергушев. Особливості хемотаксису бактерій у циліндричній порі // Укр. фiз. журн. 2019. Т. 64, № 2, С. 135-140.
 4. О.М. Васильєв, О.В. Кулiш. Моделювання процесу деактивацiї постсинаптичної мембрани // Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 10, С. 919-923.
 5. О.М. Васильєв, В.О. Карпенко. Моделювання бактерiального хемотаксису в середовищi з репелентом // Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 9, С. 802-808.
 6. С.I. Брайченко, О.М. Васильєв. Нелiнiйна модель кальцiєвих збуджень в бiомембранах // Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 4, С. 327-332.
 7. A.N. Vasilev. Analytical Approach for Calculating the Chemotaxis Sensitivity Function // Ukr. J. Phys., V. 63, N. 3, 2018, P.255-262.
 8. Богданов Д.В., Васильєв О.М. Функція чутливості хемотаксису для двовимірної системи з радіальною симетрією // Журнал фізичних досліджень, т. 21, №3, 2017, C. 3801.
 9. Chalyi A.V., Vasilev A.N., Zaitseva E.V. Synaptic Transmission as a Cooperative Phenomenon in Confined Systems // Condensed Matter Physics, V.20(1), 2017, P.13804.
 10. Васильєв О.М., Сакович Д.Е. Моделювання бактеріального хемотаксису в одномірній системі // Журнал фізичних досліджень, т.19, №1/2, 2015, С. 1801.
 11. Васильев А.Н., Кулиш А.В. Влияние диффузии медиатора на триггерный режим работы синапса // Биофизика, т.59, №2, 2014, С.373.
 12. Брайченко С.І., Васильєв О.М. Моделювання активації постсинаптичної мембрани // Журнал фізичних досліджень, т.16, №4, 2012, С. 4802.
 13. Васильев А.Н., Кисляк С.В. Модель экзоцитоза медиатора в синапс // Физика живого, т. 18, №2, 2010, С.47.
 14. Васильєв О.М., Кисляк С.В. Двопулова кінетична модель активації синапсу // Журнал фізичних досліджень, т.14, №4, 2010, С.4801.
 15. Васильев А.Н., Чалый А.В. Триггерный режим работы синаптического канала // Биофизика, т.55, №4, 2010, С.523.
 16. Васильєв О.М., Чалий О.В. Кооперативний режим роботи синаптичного каналу // Український фізичний журнал, т.54, №12, 2009, С.1183.
 17. Chalyi A.V., Vasilev A.N., Synaptic transmission as the cooperative process // Physics of the alive, V.10, N1, 2000, P.32.
 18. Васильев А.Н. Моделирование распространения сигнала в нейронных сетях // Физика живого, т.7, №1, 1999, С.103.

Рідкі кристали:

 1. Васильев А.Н., Подоляк Н.П. Влияние магнитного поля на профиль директора в нематическом слое с искривленной поверхностью // Кристаллография, т.55, №2, 2010, С.332.
 2. Васильєв О.М., Подоляк Н.П. Поворотна деформаційна нестійкість у нематику внаслідок викривлення поверхні прошарку // Журнал фізичних досліджень, т.12, №4, 2008, С.4601.
 3. Zadorozhnii V.I., Vasilev A.N., Reshetnyak V.Yu., Thomas K.S., Sluckin T.J. Nematic director response in ferronematic cells // Europhys. Lett., V.73, N3, 2006, P.408.
 4. Васильев А.Н. Исследование жидкокристаллических систем с примесями методами матричного формализма // Теоретическая и математическая физика, т.147, №2, 2006, С.323.
 5. Васильєв О.М., Голобородько Н.О. Флуктуації параметра порядку в смектичному рідкому кристалі з домішками // Журнал фізичних досліджень, т.9, №4, 2005, С.316.
 6. Васильєв О.М., Голобородько Н.О. Розподіл параметра порядку слабовпорядкованої рідкої системи з домішками // Журнал фізичних досліджень, т.9, №1, 2005, С.26.
 7. Pinkevich I.P., Vasilev A.N. Correlation properties of thermal orientation fluctuations in nematic liquid crystals with macroscopic inclusions // Functional Materials, V.12, N2, 2005, P.345.
 8. Pinkevich I.P., Vasilev A.N. Thermal Fluctuations of Director Orientation in Nematic Liquid Crystals with Inclusions // Condensed Matter Physics, V.8, N4(44), 2005, P.779.
 9. Pinkevich I., Vasyljev O. Correlations of Thermal Director Fluctuations in Filled Liquid Crystals // Molecular Crystals and Liquid Crystals, V.413, N5, 2004, P.231.
 10. Васильєв О.М., Пінкевич І.П., Чалий О.В. Кореляція флуктуацій параметра орієнтаційного порядку в ізотропній фазі рідкого кристалу // Український Фізичний Журнал, т.46, №10, 2001, С.1051.
 11. Васильев А.Н., Пинкевич И.П., Слуцкин Т.Дж.Корреляции флуктуаций ориентации директора в нематическом жидком кристалле при наличии микроскопических примесей // Письма в ЖЭТФ, т.80, вып.5, 2004, С.372.

Теорія рідин:

 1. Chalyi A.V., Bulavin L.A., Chekhun V.F., Chalyy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N., Zaitseva E.V., Khrapijchyk G.V., Siverin A.V., Kovalenko A.V. Universality classes and critical phenomena in confined liquid systems // Condensed Matter Physics, v. 16, N2, 2013, P. 23008.
 2. Васильев А.Н., Гордийчук П.И. Распределение плотности бинарной жидкости в цилиндрической поре под действием внешнего поля // Теплофизика высоких температур, т.49, №1, 2011, С.64.
 3. Васильєв О.М., Гордійчук П.І. Розподіл рідини в обмеженій системі під дією неоднорідного потенціалу // Український фізичний журнал, т.55, №2, 2010, С.193.
 4. Васильєв О.М., Гордійчук П.І.Розподіл рідини в циліндричній кюветі в околі критичного стану // Журнал фізичних досліджень, т.14, №2, 2010, С.2001.
 5. Васильев А.Н., Кулиш А.В. Распределение жидкости и эффективный потенциал в ограниченной системе специальной геометрии // Теоретическая и математическая физика, т.163, №1, 2010, С.156.
 6. Васильєв О.М. Профіль густини багатокомпонентної рідини в циліндричній порі // Журнал фізичних досліджень, т.13, №1, 2009, С.1001.
 7. Васильєв О.М., Чалий О.В. Розрахунок парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідини з урахуванням індексу аномальної розмірності // Український фізичний журнал, т. 53, №9, 2008, С.862.
 8. Chalyi A.V., Bulavin L.A., Chalyy K.A. Chernenko L.M., Vasilev A.N., Zaitseva E.V. Critical properties of soft matter at restricted geometry as emerging problem: fundamentals and biological applications // NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry. Soft Matter under Exogenic Impacts, V.242, 2007, P.399.
 9. Васильев А.Н. Корреляционные функции многокомпонентной жидкости в приближении аномальной размерности // Теоретическая и математическая физика, т.153, №1, 2007, С.124.
 10. Васильев А.Н. Расчет профиля плотности многокомпонентной жидкости с геометрией плоского слоя // Теоретическая и математическая физика, т.151, №1, 2007, С.149.
 11. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Critical Parameters and Pair Correlations in Confined Multicomponent Liquids // Condensed Matter Physics, V.46(1), 2006, P.65.
 12. Васильев А.Н. Парные корреляции в низкоразмерной системе // Теоретическая и математическая физика, т.147, №1, 2006, С.130.
 13. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Critical Phenomena in Filled Liquid Systems // Ukr. Jour. Phys., V.51, N1, 2006, P.18.
 14. Васильев А.Н. Парные корреляции в многокомпонентной жидкости в пористой среде // Теоретическая и математическая физика, т.146, №3, 2006, С.526.
 15. Васильев А.Н., Чалый А.В. Особенности критического поведения пространственно-ограниченной системы со сложной геометрией // Теплофизика высоких температур, т.44, №1, 2006, С.113.
 16. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Pair correlation functions and critical parameters of finite-size multicomponent liquid system // Ukr. Jour. Phys., V.50, N5, 2005, P.464.
 17. Васильев А.Н. Особенности критической опалесценции света в многокомпонентной пространственно ограниченной системе // Оптика и спектроскопия, т.98, №6, 2005, С.975.
 18. Васильев А.Н. Критические флуктуации и кроссоверные явления в системе со слоистой структурой // Поверхность, №7, 2005, С.107.
 19. Васильєв О.М., Чалий О.В. Усунення сингулярностей кореляційних функцій багатокомпонентної суміші // Вісник Київського університету, №7, 2005, С.40.
 20. Васильєв О.М., Чалий О.В. Несингулярні вирази для парних кореляційних функцій просторово обмеженої багатокомпонентної рідкої системи // Журнал фізичних досліджень, т.50, №9, 2005, С.947.
 21. Васильєв О.М. Отримання парних кореляційних функцій просторово обмеженої багатокомпонентної рідини методом діагоналізаціі системи інтегральних рівнянь // Журнал Фізичних Досліджень, т.9, №3, 2005, С.210.
 22. Васильев А.Н. Метод диагонализации парных корреляционных функций для многокомпонентной жидкой системы // Теоретическая и математическая физика, т.142, №3, 2005, С.569.
 23. Васильев А.Н. Исследование бинарных жидких систем методом корреляционных функций // Поверхность, №5, 2005, С.106.
 24. Chalyi A.V., Chalyy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N. Critical Phenomena in Confined Binary Liquid Mixtures // NATO Science Series. Mathematics, Physics and Chemistry, V.157, 2004, P.143.
 25. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод усунення сингулярностей у виразах для парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідкої системи // Журнал фізичних досліджень, т.8, №3, 2004, С.241.
 26. Васильев А.Н. Структура корреляционных функций многокомпонентной жидкой системы в широкой окрестности и вблизи критического состояния // Поверхность, №2, 2004, С.33.
 27. Васильев А.Н. Многокомпонентная жидкая система в критической области при наличии пространственного ограничения // Теплофизика Высоких Температур, т.42, №4, 2004, С.646.
 28. Васильев А.Н. Матрично-операторный формализм в исследовании пространственно-ограниченных многокомпонентных жидких систем // Теоретическая и Математическая Физика, т.139, №2, 2004, С.331.
 29. Васильєв О.М. Вплив граничних умов на характер критичної поведінки багатокомпонентної просторово обмеженої рідкої системи // Журнал Фізичних Досліджень, т.7, №4, 2003, С.387.
 30. Васильев А.Н. Парные корреляции в многокомпонентной анизотропной жидкости // Теоретическая и Математическая Физика, т.135, №2, 2003, С.315.
 31. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Correlative behavior of anisotropic binary liquid system in three-moment approximation // Journal of Physical Studies, V.7, №1, 2003, P.79.
 32. Васильев А.Н. Симметрия корреляционных функций бинарной жидкости в приближении Орнштейна-Цернике // Поверхность, №12, 2001, С.83.
 33. Chalyi A.V., Chaliy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N. Critical phenomena in finite-size binary liquid mixtures with reduced geometry // Journal of Molecular Liquids, V. 93, 2001, P.127.
 34. Васильєв О.М., Чалий О.В. Вплив обмежуючої поверхні на анізотропні властивості рідкої системи в околі критичного стану // Журнал Фізичних Досліджень, т.5, №2, 2001, С.121.
 35. Васильєв О.М. Вплив анізотропії на кореляційні властивості системи низької розмірності // Вісник Київського Університету, серія «фізико-математичні науки», вип.2, 2000, С.491.
 36. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод Мюнстера для бінарних сумішей // Журнал фізичних досліджень, т.4, №3, 2000, С.266.
 37. Chalyi A.V., Chaliy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N. Critical behavior of confined systems // Condensed Matter Physics, V.3, N2(22), 2000, P.335.
 38. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод інтегральних рівнянь для бінарних рідин // Вісник Київського Університету, серія «фізико-математичні науки», вип.1, 2000, С.435.
 39. Васильєв О.М., Чалий О.В. Кореляційні властивості просторово обмежених анізотропних середовищ при використанні методу Мюнстера в трьохмоментному наближенні // Журнал фізичних досліджень, т.4, №2, 2000, С.149.
 40. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Correlation properties, critical parameters and critical light scattering in finite-size systems // Journal of Molecular Liquids, V.84, 2000, P.203.
 41. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод Мюнстера для тримоментного наближення і зсув критичних параметрів в анізотропній необмеженій системі // Український Фізичний Журнал, т.45, №1, 2000, С.118.
 42. Васильєв О.М., Чалий О.В. Кореляційні властивості просторово обмежених систем в наближенні Мюнстера // Український Фізичний Журнал, т.43, №5, 1998, С.572.

О.М. Васильєв (c) :: Сайт змінено 15.11.2021